Kupa Tedavisi


Kupa uygulaması esnasındaki negatif basınç (emme kuvveti) kılcal damarların por aralığını genişletir ve damar geçirgenliğinde artışa yol açarak dolaşımdaki toksinlerin bağ dokuya çıkması sağlanır. Kupa bölgesine yapılan cilt kesileriyle de (mihcem çizgi) dışarı çıkan kan ve lenf sıvısı yoluyla toksinlerin vücut dışına çıkması sağlanır.

Bağ doku tüm organların hücrelerinin etrafını sardığı alandır. Besin ve gaz alışverişin gerçekleşti, metabolize atıkların ve toksinlerin biriktiği bir alandır. Derinin dermis tabakası bağ dokusunun en geniş alana sahip olduğu yerdir. Ayrıca dolaşım hızının en yavaş olduğu bölgedir. Bu fizyoloji derinin bağ doksunun bir birikim alanı olması için zemin hazırlar.


Bu yolla;


Dolaşımdaki ve bağ dokudadki toksin yükü hafifler
Lenfatik sisteme destek sağlanır
Bağışıklık sistemi aktive olur
Nitrik oksit, Beta endorfin gibi damar genişletici moleküllerin salgılanması artar